Uma Oração por Augúrios (U̯edi̯ā dū Kailobo)

Dēu̯os u̯er me dēu̯os u̯o meDēu̯os are me dēu̯os ēron meMī u̯er toṷ sentun ā dēu̯eTu ā dēu̯e en mon kammanā Kailon ureχtos Mātronāi mapūi esi̯āsAdbertā ureχtā Brigindonī trē lāman esi̯āsKailon ureχtos Mātronāi dū su̯eu̯eni̯āiI̯on Dēu̯i̯oGnātos klitos en dunē esāt U̯iđđus u̯īroi̯āni̯ās, nē u̯iđđus gau̯āsDū adpistionē u̯īrūi sagitēs mon ollāsĀ Mape Mātronās bertās Biu̯otutoRīξOpas moi … Continue lendo Uma Oração por Augúrios (U̯edi̯ā dū Kailobo)

A Invocação de Ceridwen (Barddweddi Ceridwen)

A. Na escuridão da noite, na solidão do tempo, pelo teu nome antigo eu te chamo: Ceridwen! Ceridwen! Ceridwen! A.1 yn gyfr. (1) Senhora da lua tripla, perene e sempre mutante, mistério da vida em transformação. [1) Yn gyfrinachol, “secretamente”, isto é, deve ser dito em voz baixa e cadenciada.] Pelos ventos que correm o … Continue lendo A Invocação de Ceridwen (Barddweddi Ceridwen)

Boudin moi, ā Dēu̯ūs, ernate (Ó Deuses, concedei-me a vitória)

Boudin moi, ā Dēuūs, ernateAdbertī u̯ergousī su̯ūs berūi̯o.U̯edi̯ī mon u̯ogaison nertate,Kii̯ontū namanđ dibungetioIđđu karnūs mon katumarkī. Ó Deuses, concedei-me a vitóriaPela oferenda seleta que vos trago.Pela prece fortalecei minha lança,Que tombe o inimigo ao atacarSob os cascos do meu cavalo de batalha. Bellou̯esus Īsarnos

Loukon Aiu̯ī Agaunon (A Luz Orientadora da Eternidade)

Ā Dēu̯e aremeu̯ādasso noχti̯ūr au ateu̯estīSosi̯o dii̯ī loukon ad lau̯enonMe sosi̯o dii̯ī loukū au nou̯i̯ū bereAd Loukon Aiu̯ī AgaunonO! Au sosi̯o dii̯ī nou̯ii̯oloukūAd Aiu̯ī Agaunoloukon Ó Deus, que me trouxeste do repouso da noite passadaÀ luz alegre deste dia,Leva-me da luz nova deste diaÀ Luz Orientadora da Eternidade.Ó! Da luz nova deste diaÀ Luz Orientadora … Continue lendo Loukon Aiu̯ī Agaunon (A Luz Orientadora da Eternidade)

Raton Mātron (A Benção das Mães)

Surati Raton moi bii̯etū MātronMātribo i̯on kanū sin kantalon Mammi̯ās noibās andematēs,Andematēs nāmanton metelās.Snādīntu ā Mātronās tegesosEti papon u̯o togon trebāti̯on. Seja-me a Benção das Mães favorávelEnquanto às Mães canto esta canção: Mães Sagradas muito propícias,Muito propícias ceifadoras de inimigos,Defendei, ó Mães Divinas, a casaE cada um que habita sob o teto. Bellou̯esus Īsarnos

Sounou̯edyā (Oração do Sono)

In lougē ballon anati̯īk mon emmiTou in nemetē sinnoχti, Esus Māre,Tou in nemetē, ā Belene,Tou in nemetē, ā Toutatis u̯īrī ollodagī,Trīs aretetigari̯o mon u̯otonNek soson u̯er me su̯ellessont leti̯ūs. Tū, Esus, u̯iđđuyos esi kou̯īroskTū, Belene, orgetos su̯ergon,Tū, ā Toutatis, aneχtlon toutās,Me au neξobi sinnoχti snadītūTrīs u̯omerātari̯oMe sinnoχti are aiđđonk u̯okelaunobi. Estou colocando minha alma e … Continue lendo Sounou̯edyā (Oração do Sono)

Natou̯es petesres bekkās (Quatro Pequenos Poemas)

1 Rii̯atrū roudobruu̯i̯ū gabi̯etro mon anamūSnāi̯ūmī in lindābin konglađđābin nemesēLou̯enū entrā brigillai moitai krundī kingūPiđđi̯ū ā bertā u̯oadgigabani̯o are ne aiđđon 2 Tunnān sepos nau̯ametān britos u̯intū,U̯oidetos romorē gargou U̯ēdonī gau̯i̯ū.U̯ai! Gloiu̯oderkon dakrās imon dubnānti:Salimā su̯eru̯ā ođđimi̯ā kormi bisi̯et moni. 3 Su̯arion eđđi nemesi, Dēu̯oTegesi eđđi u̯īron,Neros nēbū nēmās nu nertatos nasketor natubo.U̯oklitos u̯olougū u̯īroi̯āni̯ās … Continue lendo Natou̯es petesres bekkās (Quatro Pequenos Poemas)

Sukounās doli̯ās (Belas são as páginas)

Sukounās doli̯ās librī tou, sukouni̯ūξes sii̯ābo u̯er darun mon pennouξelan.I̯eđđinoi u̯olougoues tou nemetī, i̯eđđini̯ūξ louξnī enter prennā arganti̯ī.Dagā lānou̯īri̯āk pennā dāudekan u̯iron tou u̯arini̯ās,U̯ellon u̯o nemos tāi̯ū u̯īrotundānon are mori glanon. Belas as páginas do teu livro, mais belas as do meu carvalho de grande copa.Brilhantes as luzes do teu templo, mais brilhante a lua … Continue lendo Sukounās doli̯ās (Belas são as páginas)

Tekon imo’nemeton in Senomagesi (Belo é meu templo em Sen Magh)

Tekon imo’nemeton in Senomagesi,Ardu̯on kagron esi̯o, akroduron esi̯o.Nu moi dīu̯etete, bardūs ā lau̯enūs:Pi sin eđđine? Tekon in Senomagesi tou nemeton,Ardu̯on kagron esi̯o, duron adpisomos.Pennou̯iron balkon aneχtlokridi̯on,Ansādodu̯ar in bruu̯yodūnē. Sagroskēton, u̯ogaison eξobnon,Kruu̯oroudon sagon tou, ā kenges,Dēu̯i̯obrigon tongetaunon,Rīgosedlon enter du̯āu bili̯ou. Tekon imo’nemeton in Senomagesi,Ardu̯on kagron esi̯o, akroduron esi̯o.Nu moi dīu̯etete, bardūs ā lau̯enūs:Sī pē sentne? Tekon … Continue lendo Tekon imo’nemeton in Senomagesi (Belo é meu templo em Sen Magh)